Facebook

Google Plus

YouTube

Kim jest doradca życiowy?doradca zyciowy

Choroba, rozstanie, nowa praca, niepokój, lęki… w tych trudnych dla każdego chwilach niezbędna może się okazać pomoc tak zwanego „doradcy życiowego”. Doradca życiowy to osoba, która pomoże Ci przejść przez trudne etapy Twojego życia, będzie służyć oparciem oraz dobrą radą w tych najcięższych momentach.

W jaki sposób pomaga doradca życiowy w obecnych czasach?

Przede wszystkim aktywnie słucha. Taki sposób umożliwia rozszyfrowanie uczuć, skrytych emocji osoby, której opiekunem zgodził się być. Następnie zadaje szereg pytań starając się ułożyć plan działania na teraźniejszość i przyszłość swojego klienta. Na nowo formułuje myśli klienta, wspomaga wszystkie te działania. Życiowy doradca udziela rad, planując, oczywiście za zgodą klienta, cele, które należy osiągnąć i kroki, które należy przedsięwziąć.

Życiowy doradca zajmuje się sytuacjami z teraźniejszości, ale interesuje go również przeszłość i przyszłość „pacjenta”. Ćwiczenia, symulacje i inne techniki rozwoju osobowości umożliwiają stworzenie sytuacji, w której klient uświadomi sobie, w jaki sposób działa i reaguje. Doradca życiowy pomaga różnymi wypracowanymi metodami dojść do uleczenia sytuacji bądź choroby.

Czym się kierować przy wyborze swojego doradcy życiowego?

Najważniejszym w pracy z doradcą życiowym jest by słuchać własnych odczuć. Już podczas pierwszego spotkania czy tylko wstępnej rozmowy telefonicznej doradca życiowy powinien zyskać Wasze zaufanie. Jeżeli tak się nie stanie, należy szukać dalej, dopóki nie znajdzie się odpowiedniego doradcy.