Facebook

Google Plus

YouTube

Istota kosmoenergetyki

Istota kosmoenergetyki

KosmoenergetykaKosmoenergetyka należy do najstarszych metod uzdrawiania, znaną  już przez przedstawicieli cywilizacji istniejących na Ziemi przed nami - przez Lemurów i Atlantów. Stanowi ona połączenie prastarej wiedzy zgromadzonej na przestrzeni wieków na całym świecie. Metoda ta odrodziła się 400 lat temu w Indiach. Do niedawna kosmoenergetyka była wiedza tajemną, dostępną tylko dla niektórych Oświeconych. Kosmoenergetyka nieco wyprzedziła swój czas. Jednak w miarę, jak rośnie liczba zwolenników nowej paradygmy naukowej (zgodnie z którą materia i energia znajdują się w nierozerwalnej całości, a fizjologia człowieka jest skomplikowaną strukturą pól biologicznych), coraz więcej osób, w tym lekarzy, rezygnuje z leków wywołujących skutki uboczne i ingerencji chirurgicznej na korzyść bardziej dyskretnych metod leczenia.

Kosmoenergetyka to kierunek wiedzy stosowanej, należącej do dziedziny medycyny energoinformacyjnej, która korzysta z strumieni energoinformacyjnych. Kosmoenergetyka reprezentuje system kosmicznego promieniowania i częstotliwości, u której podstaw leży teoria budowy wielowymiarowego wszechświata i uniwersalna wiedza o budowie energetycznej istoty ludzkiej. Kosmoenergetyka dysponuje częstotliwościami szerokiego zasięgu, mocy i możliwości działania. System ten daje możliwość oddziaływania na energetyczne pole człowieka przy pomocy czystego, kosmicznego promieniowania przekazywanego za pośrednictwem kosmicznych wielofunkcyjnych strumieni pochodzących z różnych energetycznych poziomów. Kosmoenergetyka zajmuje się człowiekiem jako całością, tzn. jego ciałem fizycznym, ciałem energetycznym oraz duszą. Skutkiem każdej sesji kosmoenergetycznej jest harmoniczna przemiana, która dokonuje się w polach życiowych uczestników ze względu na rezonans z dobranymi częstotliwościami energetycznych pól.

Kosmoenergetyka działa na poziomie przyczyny, wskazując źródło i istotę problemu, otwiera przed człowiekiem drogę ku zdrowiu, oczyszcza jego psychikę i ciało od nagromadzonych negatywnych energii, skupiających się w różnych warstwach jego energetycznej przestrzeni. Dzięki temu nie leczy pojedynczej dolegliwości, ale kompleksowo uzdrawia cały system człowieka, przywraca równowagę organizmowi, wspomagając przy tym rozwój duchowy.

Kosmoenergetyka zorientowana jest na profilaktykę i samorozwój, daje impuls i możliwość nowego spojrzenia na otaczający świat i poznania prawdy o sobie, zmiany stosunku do świata i innych ludzi, dodaje siły umożliwiającej walkę z destruktywną częścią własnej osobowości. Kosmoenergetyka pomaga człowiekowi uzyskać harmonię wewnętrzną i z otaczającym światem, odzyskać wiarę w siebie, umożliwia duchowe odrodzenie i odnalezienie na nowo cennych wartości oraz dodaje sił do samorozwoju i samorealizacji.

Droga duchowego rozwoju

Kosmoenergetyka jako droga duchowego rozwoju

Kosmoenergetyka stosowana Rozwój życia duchowego często nazywany jest drogą i dzieli się na trzy etapy: oczyszczenie, oświecenie i zjednoczenie. Nie zawsze i nie u każdego człowieka da się wyodrębnić poszczególne etapy. Bywa tak, że te etapy nakładają się na siebie, bo jeszcze jeden się nie zakończył a rozpoczął się już kolejny. Proces rozwoju duchowego polega na kroczeniu drogą w kierunku włączenia do swojego życia wartości, norm i odpowiednich wzorów zachowań do kręgu własnych myśli, przeżyć czy postępowania.
Aby człowiek odkrywał prawdę o tym, kim jest, po co żyje i doświadcza by mógł podjąć świadomą i odpowiedzialną postawę wobec siebie i świata powinien rozwijać się duchowo. Człowiek jest nie tylko ciałem fizycznym, ale również substancją bioenrgoinformacyjną. Choroba jest objawem wady w systemie energetycznym człowieka i daje sygnał iż w organizmie nie wszystko jest w porządku i należy odbudować zniszczoną harmonię pomiędzy Ciałem, Duszą a Duchem. Inaczej nie mam możliwości na wyzdrowienie.
Podstawowym źródłem wielu chorób jest strach i brak zrozumienia drugiego człowieka co powoduje cierpienie i jest bardzo dobrym podłożem do rozwijania się chorób. Dlatego tak ważnym jest zrozumienie i praca nad usunięciem przyczyn ich niepowodzeń i chorób kryjących się na wyższych poziomach.
Każdy w swoim życiu ma to, co sam wybiera, niezależnie, czy to zawód, czy partnera, przyjaciół lub zdrowie.
Zawsze mamy wybór. Dokonuje go w swoim życiu każdy z nas i to wielokrotnie. Często jednak zapominamy o podjętej decyzji i zaczynamy narzekać, zamiast zatrzymać się na chwilę i przyznać się wobec samych siebie, że dokonaliśmy niewłaściwego wyboru i spróbować zmienić zaistniałą sytuacje. Człowiek ma wolną wolę. Dopiero jednak cierpiąc na różne choroby, zaczyna doceniać, jak cudownie jest być zdrowym dlatego Kosmoenergetyka wspomaga rozwój duchowy.

Struktura bioenergetyczna

Struktura bioenergetyczna człowieka

Kosmoenergetyka duchowaNa strukturę bioenergetyczną człowieka składa się jego aura, czyli pole energoinformacyjne, czakry i strumienia energetyczne.
Pole energoinformacyjne, zwane też biopolem, stanowi sumę znanych i nieznanych pól, które można zauważyć wokół żywych obiektów wytwarzających energię psychiczną. Podobnie jak każdy najmniejszy element we wszechświecie posiada informację o jego całości, tak też każda komórka organizmu dysponuje wyczerpującą informacją o całym organizmie, o każdym z jego organów i o innych komórkach. Biopole człowieka składa się z wielu ciał połączonych, nakładających się jedno na drugie, podobnie jak rosyjskie laleczki matrioszki.
Do podstawowych ciał należą: ciało fizyczne, ciało eteryczne, ciało astralne, ciało mentalne, ciało intuicji, ciało karmiczne, ciało korony. Każde z nich posiada swoją energię, charakterystykę polową, zajmuje określoną przestrzeń i wyraża się w postaci linii siłowych oraz informacyjno-energetycznego promieniowania. Tę część pola energoinformacyjnego, która wychodzi poza ciało fizyczne, nazywamy aurą.

Ciało fizyczne jest widoczną i odczuwalną przez nas substancją, która rejestrujemy wszystkimi naszymi fizycznymi zmysłami.
Ciało eteryczne (energetyczne) stanowi dokładną kopię ciała fizycznego, ale składa się z cienkiej, subtelnej materii, niewidocznej dla oczu przeciętnego człowieka. Ciało fizyczne i eteryczne mają wspólne pole energoinformacyjne z podobnymi cechami. Ciało eteryczne wychodzi poza ciało fizyczne na ok. 3-5 cm. Ciało subtelne charakteryzuje się tą samą strukturą, co ciało fizyczne, łącząc w sobie jego organy i części obrazuje energetyczną matrycę ciała człowieka. Można je zobaczyć jako „falujący” szarawy kolor (podobnie jak nagrzane powietrze). Zaburzenia pojawiające się w tej warstwie doprowadzają w pierwszej kolejności do rozstroju i zapaleń, a następnie do patologicznych zmian w organach ciała fizycznego, czyli do choroby. Badania empiryczne wykazały, że ciało eteryczne posiada masę ok. 3-7g.
Ciało astralne składa się z materii subtelniejszej niż ciało eteryczne. Jego kolory zmieniają się w zależności od stanu emocjonalnego człowieka. W normalnych warunkach utrzymuje się w odległości 5-10 cm od ciała fizycznego, jednak może pozostawać oddzielone od niego podczas stanu hipnozy, transu lub we śnie. Przedstawia ono sobą nieustannie przepływającą, skondensowaną energię. U osób bardzo emocjonalnych i impulsywnych zauważa się intensywniejsze i szczelniej ułożone różnokolorowe zagęszczenia energetyczne. Wybuchy negatywnych emocji przejawiają się jako zagęszczenia ciężkich i ciemnych kolorów: bordowo-czerwonego, brązowego, szarego, czarnego itp. Częste uleganie negatywnym emocjom typu złość, agresja w stosunku do innych ludzi i sytuacji, obrażanie się wywołują długotrwałe zagęszczenie negatywnych energii, co w późniejszym czasie może w sposób bardzo negatywny oddziaływać na zdrowie.
Ciało mentalne ma swą gamę kolorów uzależnionych od jakości myśli człowieka. Jest ono bardzo rozwinięte u naukowców, badaczy, wynalazców oraz ludzi, którzy pracują w obszarze wiedzy związanej z botaniką, historia i architekturą itd. Jest ono natomiast słabo rozwinięte u ludzi zajmujących się praca fizyczną. Ciało mentalne utrzymuje się w odległości 10-20 cm od ciała fizycznego, powtarzając jego kontury. Ciało mentalne składa się z bardzo subtelnej energii planu mentalnego. Prawidłowe ciało mentalne ma jasnożółty kolor wychodzący z głowy człowieka i rozprzestrzeniający się na całe ciało. Podczas intensywnego myślenia ciało mentalne rozszerza się i staje się jaskrawe. W ciele tym znajdują się również kondensacje energetyczne, czyli myślokształty, które odzwierciedlają poglądy i sposób myślenia. 
Ciało karmiczne jest ciałem subtelnym, nieśmiertelnym i towarzyszy człowiekowi, przechodząc z jednego życia do kolejnego w procesie reinkarnacji. Ciało to jest ciałem duszy, ciałem przyczyn i skutków życia, które wybraliśmy. Posiada ono pamięć i jest swoistym archiwum informacji o przeszłych zdarzeniach, doświadczeniach zebranych w poprzednich wcieleniach, a jednocześnie kumuluje w sobie wszystkie bieżące przeżycia.
Ciało intuicji jest ciałem energetycznym w kolorze ciemnogranatowym, koncentrującym w sobie nieświadome procesy.  
Ciało korony to wyższe ciało, które znajduje się w odległości ok. 80-100 cm od ciała fizycznego. Ciało korony osób bardzo rozwiniętych duchowo może sięgać nawet kilku kilometrów. Ciało to ma wygląd złotego jajka, które mieści w sobie wszystkie poprzednie ciała subtelne człowieka. Zewnętrzna powierzchnia ciała korony posiada mocną i elastyczną ochronną warstwę o grubości ok. 1-2 cm. Stanowi ona dla człowieka ochronę przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Ciało korony zapewnia człowiekowi łączność ze Stwórcą, Siłami Wyższymi, otrzymując niezbędną dla człowieka informację i wiedzę. W tym ciele przechowywany jest program życia człowieka, czyli zobowiązania, które dusza człowieka powzięła przychodząc na świat w kolejnej reinkarnacji.
Czakry są centrami energetycznymi znajdującymi się w ciele człowieka, magazynującymi siły witalne. Wyodrębnia się siedem głównych czakr istotnych dla funkcjonowania człowieka jako całości. Główne czakry odpowiadają siedmiu poziomom świadomości kosmicznej człowieka. Praca czakr odzwierciedla rozwój psychiczny, stan emocjonalny, duchowy i fizyczny człowieka.

Źródło: www.kosmoenergetyka.pl

Czakry

czakry człowiekaCzakry są to główne centra energetyczne w organizmie człowieka, które są jednocześnie odbiornikami, przetwornikami i przekaźnikami energii. Siedem głównych czakramów biegnących wzdłuż kręgosłupa, związanych jest z najważniejszymi gruczołami wydzielania wewnętrznego. Pierwszy znajduje się u jego podstawy, siódmy na czubku głowy. Energia w czakrach znajduje się w ruchu wirowym i następuje tu ciągła wymiana z energią kosmiczną. Blokada przepływu energii, a także przeładowanie może doprowadzić do zaburzeń hormonalnych, dysharmonii ciała, umysłu i ducha człowieka. Dlatego też tak ważne jest harmonizowanie czakr, co pozwoli nam zachować równowagę, spokój wewnętrzny oraz zdrowie.

Każdy z nas ma 7 czakramów głównych, a oprócz tego cały szereg pobocznych. Czakramy rozprowadzają i modyfikują energię w ciałach niewidzialnych człowieka. Z ich harmonijnego rozwoju wyciągamy różne korzyści, gdyż wiążą się z nimi niezwykłe możliwości i moce wewnętrzne (które mogą być używane również na zewnątrz).

Czakry to ośrodki wirującej energii w ciele człowieka, których zadaniem jest utrzymywanie nas w równowadze fizycznej, mentalnej, emocjonalnej i duchowej.

Opis 7 czakr głównych:

1. Czakra podstawy (korzenia)

Czakra ta związana jest z ziemią, ugruntowaniem, materią. Jeśli pracuje prawidłowo to mocno stoimy na ziemi, jeśli jest nadczynna to ludzie mają skłonność do zachłanności na ziemskie przyjemności, materia jest ich jedyną rzeczywistością. Gospodarka rabunkowa Ziemi jest między innymi efektem nadczynności czakry podstawy u ludzi. Jeśli czakra pracuje za słabo ludzie mają tendencję do uciekania od spraw ziemskich, odlatywania, nie czują związku z ziemią. Przez niektórych ludzi dolne czakry uważane są za nieduchowe, a nawet nieczyste, a to prowadzi do ich słabego rozwoju i co z tego wynika - problemów w zwykłym ziemskim życiu. Człowiek jest boską istotą w całości i nie po to tu się wcielamy, aby teraz uciekać.

czakry muladhara

umiejscowienie położona między odbytnicą a genitaliami, otwiera się ku dołowi
nazwa sanskrycka muladhara
zmysł węch
forma jogi hatha joga, kundalini joga
cechy ziemia, ugruntowanie, bezpieczeństwo
barwa czerwona
przyporządkowanie cielesne kręgosłup, kości, zęby i paznokcie, a także odbytnica, jelito grube, prostata, krew i budowa komórek
gruczoły i narządy nadnercza i narządy płciowe. Zasila energią ciało fizyczne - kości, mięśnie, krew i organy wewnętrzne. Wpływa na ogólną witalność, ciepłotę ciała oraz rozwój niemowląt i dzieci. Jest to ośrodek instynktu samozachowawczego
pozytywna siła siła stabilizująca, uziemiająca
   
choroby nowotwór, białaczka, obniżona witalność, alergie, astma, zaburzenia czynności układu rozrodczego, artretyzm, bóle pleców, choroby krwi, zaburzenia rozwoju i zaburzenia psychiczne, jak również schorzenia nerek, pęcherza moczowego, stawów, mózgu, uszu i włosów, chroniczne marznięcie i inne zaburzenia gospodarki termicznej
kamienie szlachetne agat, czerwony jaspis, czerwony koral, rubin
terapia zapachowa cedr, goździk

2. Czakra sakralna (płciowa, seksu)

Druga czakra to centrum pierwotnych, nieoczyszczonych emocji, energii seksualnej i sił twórczych. Nasze relacje międzyludzkie, zwłaszcza te wobec przeciwnej płci są zdecydowanie naznaczone działaniem tej czakry. Jeśli czakra funkcjonuje prawidłowo jesteśmy otwarci, naturalni, twórczy. Wszelkie bloki w sferze seksualnej kodują się na tej czakrze.

czakry svadhisthana

umiejscowienie dwa palce poniżej pępka
nazwa sanskrycka svadhisthana (swadhisthana)
zmysł smak
forma jogi tantra joga
cechy seks, przyjemność
barwa pomarańczowa
przyporządkowanie cielesne miednica, organy płciowe, nerki, pęcherz; wszystkie płyny jak krew, limfa, soki trawienne, sperma
gruczoły i narządy jajniki lub jądra, pęcherz moczowy i nogi. Jest to niższy tzn. fizyczny ośrodek tworzenia
pozytywna siła siła oczyszczająca, ożywiająca
mantra VAM
choroby zaburzenia czynności seksualnych i choroby pęcherza moczowego
kamienie szlachetne kameol, kamień księżycowy
terapia zapachowa ylang - ylang, sandał

3. Czakra splotu słonecznego

Czakra splotu jest odpowiedzialna za naszą emocjonalność. Kiedy działa prawidłowo jesteśmy zrównoważeni emocjonalnie, a w przypadku zaburzeń tej czakry emocje przejawiane są w wybuchowy sposób. Splot to także nasze centrum energii, słońce wewnątrz nas, które daje nam witalność i siłę.

czakry manipura

umiejscowienie położona na szerokość trzech palców powyżej pępka
nazwa sanskrycka manipura
zmysł wzrok
forma jogi karma joga
cechy emocje, bogactwo
barwa żółta
przyporządkowanie cielesne dół pleców, jama brzuszna, system trawienny, żołądek, wątroba, śledziona, woreczek żółciowy, wegetatywny system nerwowy
gruczoły i narządy śledziona, trzustka, wątroba, przepona, jelito grube, żołądek i w pewnym stopniu inne organy wewnętrzne
pozytywna siła siła przemieniająca, kształtująca, objaśniająca
mantra RAM
choroby wysoki poziom cholesterolu we krwi, cukrzyca, wrzody, zapalenie wątroby i pęcherza żółciowego, gościec pierwotnie przewlekły, choroby organów układu trawiennego i inne choroby odpowiednich narządów oraz choroby nadnerczy, oczu, skurcze i tiki nerwowe, zawroty głowy i zaburzenia snu
kamienie szlachetne tygrysie oko, bursztyn, topaz szlachetny, cytryn
terapia zapachowa lawenda, rozmaryn, bergamotka

4. Czakra serca

W tej czakrze znajdujemy zdolność współodczuwania, zestrojenia, współbrzmienia. Poprzez to centrum dostrzegamy piękno natury, harmonię w muzyce, sztuce. Tutaj obrazy, dźwięki i słowa są przemieniane w uczucia. W swojej oczyszczonej i w pełni otwartej formie czakra ta jest centrum prawdziwej, nieuwarunkowanej miłości. To centrum promieniuje na zewnątrz energią, która działa na ludzi spontanicznie, lecząco i przeobrażająco.

czakry anahata

umiejscowienie na środku klatki piersiowej
nazwa sanskrycka anahata
zmysł dotyk
forma jogi bhakti joga
cechy uczucia
barwa zielona na obrzeżach, w środku różowa
przyporządkowanie cielesne serce, górna część pleców z klatką piersiową, dolna część obszaru płuc, krew, krążenie krwi, skóra
gruczoły i narządy grasica
pozytywna siła siła otwierająca, zbliżająca
mantra YAM
choroby wszelkie dolegliwości związane z sercem i układem krążenia, cyrkulacja krwi, pamięć, niepokój wewnętrzny, nerwowość, szybkie męczenie się, nietolerowanie upałów, moczenie się w nocy
kamienie szlachetne kunzyt, szmaragd, różowy kwarc, turmalin, jadeit
terapia zapachowa olejek różany

5. Czakra gardła

Poprzez tę czakrę komunikujemy się, wyrażamy siebie. Łączy ona górne czakry z dolnymi, jest pomostem pomiędzy myśleniem, a czuciem. Rozwinięta czakra gardła daje zdolność samorefleksji i zrozumienia, że wszystkie rzeczy i zdarzenia niosą jakąś wieść. Gardło wiąże się z jasnosłyszeniem, słyszeniem swojego wewnętrznego głosu.

czakry visudha

umiejscowienie położona między jamą gardła a krtanią (środek gardła)
nazwa sanskrycka visudha (wisuddha)
zmysł mowa
forma jogi mantra joga
cechy wyrażanie się
barwa błękitna, jasno-niebieska
przyporządkowanie cielesne obszar gardła, karku i szczęk, uszy, aparat głosu, tchawica, oskrzela, górny obszar płuc, przełyk, ramiona
gruczoły i narządy gruczoł tarczycy i przytarczycy, gardło, układ limfatyczny
pozytywna siła siła pośrednicząca, komunikująca
mantra HAM
choroby choroby gardła - wole, bóle gardła, utrata głosu, astma itp., choroby płuc, skóry, śluzówek, tarczycy, napadowe pocenie się, depresje
kamienie szlachetne akwamaryn, turkus, chalcedon
terapia zapachowa szałwia, eukaliptus

6. Czakra trzeciego oka

Siedziba mądrości, intuicji i zdolności paranormalnych. Tu zachodzą procesy powstawania i przejawiania świadomości, otrzymujemy tutaj zdolność manifestacji sięgającą materializacji i dematerializacji materii. Otwarte trzecie oko pozwala postrzegać byty innych poziomów wibracyjnych.

czakry ajna

umiejscowienie położona na szerokość palca nad nasadą nosa
nazwa sanskrycka ajna
zmysł wszystkie zmysły, także w formie spostrzegania ponadzmysłowego
forma jogi jnana joga, yantra joga
cechy mądrość, zdolności parapsychiczne
barwa granatowa, indygo
przyporządkowanie cielesne przysadka i inne gruczoły dokrewne
gruczoły i narządy przysadka mózgowa - określana jest czasem jako gruczoł mistrza, ponieważ kieruje działaniem wszystkich innych gruczołów. Jak dyrygent kieruje harmonicznym współgraniem pomiędzy pozostałymi gruczołami
pozytywna siła rozpoznanie
mantra KSHAM
choroby nowotwór, alergie, astma i choroby związane z niedomaganiem gruczołów dokrewnych
kamienie szlachetne lapis-lazuli, sodalit
terapia zapachowa mięta, jaśmin

7. Czakra korony

Siedziba najwyższej doskonałości w człowieku. Poprzez tę czakrę doświadczamy jedności z Bogiem. Nie bez powodu nazywa się ona koroną (nie tylko ze względu na położenie) - jej pełne rozwinięcie to triumf boskości w nas.

czakry sahasrara

umiejscowienie czubek głowy
nazwa sanskrycka sahasrara
zmysł mowa
forma jogi  
cechy Bóg, jedność, wszechświat
barwa fioletowa, biała
przyporządkowanie cielesne mózg
gruczoły i narządy szyszynka, mózg. Działanie szyszynki nie jest jeszcze naukowo jednoznacznie wyjaśnione. Najprawdopodobniej ma ona wpływ na cały organizm. Zanik działania szyszynki powoduje przedwczesne dojrzewanie płciowe.
pozytywna siła przekraczanie, transcendentowanie
mantra OM
choroby psychiczne i fizyczne choroby związane z nieprawidłowym działaniem szyszynki i mózgu
kamienie szlachetne ametyst, kryształ górski
terapia zapachowa drzewo kadzidłowe, lotos

Zobacz również:     Oczyszczanie energetyczne     Uzdrawianie     Doradztwo życiowe i duchowe     Terapia dźwiękiem mis tybetańskich